[masp] 4976625011393[/masp] [giaban]48,000đ[/giaban] [giacu]60,000đ[/giacu] [chitiet]Đậu sấy kaki
Điện thoại tư vấn & đặt mua sản phẩm 0948.228.228

[/chitiet]