[masp]4936790505202 [/masp] [giaban]24,000đ[/giaban] [giacu]30,000đ[/giacu] [chitiet]Trà xanh 500ml
Điện thoại tư vấn & đặt mua sản phẩm 0948.228.228

[/chitiet]